top of page

10.04.2023 tarihli Ulusal Konut Projesi Yönetim Fikir Kümesi Toplantı Sonuç Metni 1. Oluşumun işleyişinin tek merkezden ve düzenli yürütülmesi adına sosyal medya teşkilatlanması için iş ve eylem planı belirlenmiştir.

 2. İl, ilçe ve sonrasında mahalleler bazında halkla yüz yüze ilişkileri yürütmek için temsilcilerin belirlenmesine karar verilmiştir.

 3. Müstakil yapıların hangi coğrafyada ve hangi mimari proje ile yapılacağını belirlemek için, Mimar, İnşaat Mühendisi, Şehir Planlama ve Çevre Mühendislerinden oluşan bir ekip tarafımıza ulaşan özgeçmişler arasından mülakatlarla seçilecektir. Ayrıca Mali İşler ve Finansal Planlama, Hukuk İşleri, İstatistik, Harita Mühendisleri ve Basından Sorumlu birimlerin oluşturulması kararları da alınmıştır.

 4. Ana yönetim ekibinin haftalık döngüsel bir şekilde değişeceği fikri benimsenmiştir.

 5. Diğer ülkelerdeki benzer projelerin detaylı incelenmesi ve bizim için uygun/olmayan durumların belirlenmesi kararı alınmıştır.

 6. İlçeler bazında yönetim ekiplerinin oluşturulmasında, gerekmesi durumunda yakın ilçelerde (birbirine araç ile max. 20-30 dk) üç ilçenin yönetiminin birleştirilebileceği konusunda mutabık kalınmıştır.

 7. Hiç kimse değişmez ve eleştirilemez değildir. Kişiler gelip geçicidir bilinciyle, Mimar Şenol Bey yalnızca projenin fikri lideri olduğunu beyan etmiştir. Proje, yönetim fikir kümeleri - YFK koordine edip inşa edeceklerdir nihayetinde.

 8. UKP'ye ait web sitesinin yayına alınması ve tüm gelişmelerin ve proje çalışma akışlarının daha düzenli bir şekilde yayımlanması hususu karara bağlanmıştır.

 9. Yönetim ekibinin isminin "fikir üretme ekibi" olarak değiştirileceği, zira asıl yönetim ekibinin bu önerme ve çalışmalar sonucu liyakate göre netleştirileceği prensip olarak belirlenmiştir.

 10. UKP'nin siyaset üstü bir oluşum olduğunun keskin bir şekilde ifade edilmesi kararlaştırılmıştır. Yalnızca toplumun faydasını öncelemektedir.

 11. Hiçbir yönetici ve lider tek başına liderlik etmeyecek olup, küme liderleri ve sözcüleri demokratik yöntemlerle karar alıp halka paylaşacaktır. Demokrasi ve tam temsil kırmızı çizgimizdir.

 12. Amacımız yakın gelecekte kendimiz ve çocuklarımız için barınma gibi en temel ihtiyacı sorun olmaktan çıkartmak ve hayata daha ümitli ve huzurlu devam etme olanağı oluşturmaktır.

Yola ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılır.

Birbirimize ve birbirimizin gücüne amacımız gerçekleşene dek inanmak dileğiyle.

Türk Milletine hayırlı olsun.

Saygılarımızla

UKP Yönetim Fikir Kümesi

10-17 Nisan 2023 Dönem Sözcüsü Sinan İzcihan


91 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page